ALUMİNYUM

Alüminyum sektörü için ana ürünlerimiz fırın refrakterleri, ergiyik alüminyum transfer refrakterleri ve alüminyum sızmasına karşı dayanıklı muhtelif harçlardır. Bu ürünlerde kullanılan ana hammadde fused silica’ dır.

Üfleme Tuğlaları

ÜFLEME TUĞLALARI Ergiyik alüminyumu karıştırmak için kullanılan gaz üfleme sistemleri.

Yolluk Blokları

YOLLUK BLOKLARI Ergitme fırını ile tutma fırını arasında ve tutma fırını ile kalıplar arasında kullanılan transfer yolluk blokları.

Tabla Kalıpları

TABLA KALIPLARI Farklı döküm sistemlerindeki tablalarda kullanılan kalıpların ve thimble'ların üretimini yapmaktayız.

Yalak Blokları

YALAK BLOKLARI Kalıplara gönderilemeyecek cüruf miktarı fazla olan ergiyik metalin yönlendirildiği yalak blokları.

Uygulamalar

UYGULAMALAR Alüminyum üretim tesislerinde Metamin ürünleri ile çeşitli uygulamalar.