ÇEVRE POLİTİKASI

  • Doğal kaynakları korumak ve verimli şekilde kullanmak,
  • Çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanmak,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek çevre sorumluluk bilincini arttırmak,
  • Çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmek için teknolojik gelişmeleri takip etmek.

Metamin A.Ş.

info@metamin.com.tr
+90 212 252 5585
Tünel Pasajı ve İşhanı

C Blok No:1/129
34430 Beyoğlu
İstanbul / Türkiye

Metamin Europe Gmbh

europe@metamin.com.tr
+49 6352 706 7169
Klosterwiesen 6

67295 Bolanden
Bolanden / Almanya

Hizmet Politikası