AÇIK POZİSYONLAR

POZİSYON : ARGE YÖNETİCİSİ (İŞYERİ : ÇORLU FABRİKASI)

ARGE YÖNETİCİSİ

Refrakter sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin Çorlu Fabrikasında görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip,

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Metalurji – Seramik – Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Yeni ürün tasarımı ve mevcut üründe iyileştirme, geliştirme yapabilecek teknik bilgi ve donanıma sahip,
 • Laboratuvar test cihazları konusunda bilgi sahibi,
 • Minimum 4 yıl benzer görevde deneyimli,
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • Yeniliklere açık ve kendini sürekli geliştiren,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Çorlu’da ikamet eden veya edebilecek,

Arge Yöneticisi pozisyonunda çalışma arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

İş Tanımı:

 • Tüm tasarım ve geliştirme faaliyetlerini planlanmak, tasarım girdi, çıktı ve kaynakları belirlemek, gözden geçirmek, doğrulamak ve geçerliliğini kontrol etmek.
 • Bölümünde bulunan tüm makina, ekipman, ölçü ve test aletlerinin günlük ve periyodik bakımlarını, gerekiyorsa doğrulama ve kalibrasyonunu yapmak.
 • Ürün standartlarını oluşturmak ve geliştirmek.
 • Ürün kalitesine etki edecek her aşamayı ve parametreyi araştırmak ve belirlemek, kaliteyi geliştirmeye yönelik her türlü değişikliği ve düzenlemeyi yürütmek.
 • Yeni hammadde kaynaklarını araştırmak, ilgili literatürü takip etmek, teknik yönden uygulanabilirliğini değerlendirmek.
 • Kalite kontrol faaliyetlerine yönelik test ve analiz yöntemlerini araştırmak ve uygun olan yöntemleri sürece adapte etmek.
 • Mevcut kalite kontrol faaliyetlerini yürütmek, kontrol sonuçlarını değerlendirmek ve uygunsuzluk durumunda düzeltici faaliyetleri planlamak ve uygulamak.
 • Hammadde, yarı ürün veya nihai ürün ile ilgili şikayetlerin nedenlerini araştırmak ve düzeltici faaliyetleri başlatmak.

İlgilenenlerin C.V.’ lerini ik@metamin.com.tr mail adresine yada 0282 681 82 22 no.’lu faksa göndermeleri rica olunur.

POZİSYON : KALİTE KONTROL MÜHENDİSİ (İŞYERİ : ÇORLU FABRİKASI)

KALİTE KONTROL MÜHENDİSİ

Refrakter sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin Çorlu Fabrikasında görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip,

 Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Metalurji – Seramik – Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Kalite kontrol süreçlerinde minimum 2 yıl deneyimli,
 • Laboratuvar test cihazları konusunda bilgi sahibi,
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • Muhakeme ve mukayese becerisine sahip,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Çorlu’da ikamet eden veya edebilecek,

Kalite Kontrol Mühendisi pozisyonunda çalışma arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

İş Tanımı:

 • Ürün kalitesine etki edecek her aşamayı ve parametreyi araştırmak ve belirlemek, kaliteyi geliştirmeye yönelik her türlü değişikliği ve düzenlemeyi yürütmek.
 • Mevcut kalite kontrol faaliyetlerini yürütmek ve kontrol sonuçlarını değerlendirmek.
 • Kalite kontrol faaliyetlerine yönelik test ve analiz yöntemlerini araştırmak ve uygun olan yöntemleri sürece adapte etmek.
 • Bölümünde bulunan tüm makina, ekipman, ölçü ve test aletlerinin günlük ve periyodik bakımlarını, gerekiyorsa doğrulama ve kalibrasyonunu yapmak.
 • Proses ve son kontrol işlemlerinin belirlenen aşamalarda uygulanmasını ve dokümante edilmesini sağlamak.
 • Sipariş bilgilerini takip etmek ve özel şartların yerine getirildiğini kontrol etmek.
 • Uygunsuzluk nedenlerini incelemek, verileri değerlendirmek, ilgili bölümler ile koordineli şekilde düzeltici faaliyetleri planlamak.
 • Hammadde, yarı ürün veya nihai ürün ile ilgili şikayetlerin nedenlerini araştırmak ve düzeltici faaliyetleri başlatmak.
 • Tüm yeni tasarım ve mevcut üründe iyileştirme, geliştirme konularında Arge bölümüne destek olmak.

İlgilenenlerin C.V.’ lerini ik@metamin.com.tr mail adresine yada 0282 681 82 22 no.’lu faksa göndermeleri rica olunur.

POZİSYON : DEPO SORUMLUSU (İŞYERİ : ÇORLU FABRİKASI)

DEPO SORUMLUSU

Refrakter sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin Çorlu fabrikasında görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip,

 Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Ön Muhasebe konusunda bilgi sahibi,
 • Depo, lojistik, stok ve sevkiyat süreçlerine hâkim,
 • Minimum 4 yıl benzer görevde deneyimli,
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • Tercihen Logo Go3 bilgisayar programını kullanabilen,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • Koordinasyon ve takip becerisi gelişmiş,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Çorlu’da ikamet eden veya edebilecek,

Depo Sorumlusu pozisyonunda çalışma arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

İş Tanımı:

 • Depo giriş ve çıkışların kayıt sistemine girilmesinden sorumlu olmak.
 • Hammadde, yardımcı ve işletme malzemelerinin, sistem üzerinden depo girişleri ile sarf edilen malzemelerin depo çıkışlarının yapılarak, sistemde stokların doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak,
 • Sistem üzerinden stokların günlük kontrollerini yapmak ve raporlamak.
 • Deponun tüm giriş ve çıkış evraklarını, muhasebe bölümüne günlük olarak teslim etmek.
 • Düzenli olarak stok takibi yapmak ve minimum seviyeye düşen stoklar için talep açılması konusunda ilgilileri bilgilendirmek.
 • Depo stoklarının düzenli tutulmasını sağlamak ve istiflenen bölümlerin düzeninden sorumlu olmak.
 • Dönem sonlarında sorumlu olduğu tüm hammadde, yardımcı malzeme, işletme malzemesi, yarı mamül ve mamüllerin stok kontrolü ve periyodik sayımlarından sorumlu olmak.
 • Sayım sonuçlarının, muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu sağlamak.
 • Depo ile ilgili tüm süreçler hakkında üst yönetime düzenli raporlama yapmak.

İlgilenenlerin C.V.’ lerini ik@metamin.com.tr mail adresine yada 0282 681 82 22 no.’lu faksa göndermeleri rica olunur.

Metamin A.Ş.

info@metamin.com.tr
+90 212 252 5585
Tünel Pasajı ve İşhanı

C Blok No:1/129
34430 Beyoğlu
İstanbul / Türkiye

Metamin Europe Gmbh

europe@metamin.com.tr
+49 6352 706 7169
Klosterwiesen 6

67295 Bolanden
Bolanden / Almanya