Metamin A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş sağlığı ve güvenliği, şirketimizin temel değerlerinden biri olup çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmayı taahhüt ederiz.

Bu doğrultuda, aşağıdaki prensipleri benimsemekteyiz:

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer yükümlülüklere tam uyum sağlamak için gerekli tüm önlemleri alırız.

• Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve potansiyel tehlikeleri belirler, değerlendirir ve kontrol altına alırız. Riskleri minimize etmek için sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yaparız.

• İş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli olarak gözden geçirir, iyileştirme fırsatlarını değerlendirir ve sürekli gelişmeyi hedefleriz.

• Çalışanlarımızın katılımını teşvik eder, işbirliği içinde çalışır, açık ve etkili iletişim sağlarız.

• Tüm çalışanlarımıza eğitimler vererek kültürümüzü sürekli iyileştirir ve farkındalık oluştururuz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli ve yetkin bir çalışan kadrosu oluşturmayı hedefleriz.

Metamin A.Ş.

info@metamin.com.tr
+90 282 681 86 01
Türkgücü OSB Mahallesi

Yılmaz Alpaslan Cad. No:66/1
59850 Çorlu
Tekirdağ / Türkiye

Metamin Europe Gmbh

europe@metamin.com.tr
+49 6352 706 7169
Klosterwiesen 6

67295 Bolanden
Bolanden / Almanya